BehandlingsforløbDit behandlingsforløb vil indeholde informationer om det du fejler, den behandling der skal reducere/fjerne skaden, genoptræning der retter op på de skader du har, samt information og vejledning i, hvordan du kan forebygge at skaden kommer igen.


Tilgangen til fysioterapien er baseret på aktivitet og tilbagevenden til normal funktion.

Det betyder at du sideløbende med behandlingen, ofte vil blive sat i gang med træning med det formål at styrke din krop for at undgå at dit problem opstår igen.


Så et typisk behandlingsforløb vil oftest være opdelt i følgende trin.

Udrede hvad du fejler og hvorfor.

Information om din skade og plan for din behandling.

Behandling der sigter mod at reducere/fjerne dine gener.

Genoptræning rettet mod et niveau, der reducerer risikoen for at skaden opstår igen.

Vejledning i fysisk aktivitet og andre sundhedstiltag.