BørnefysioterapiJeg har været børnefysioterapeut de sidste 11 år og arbejdet meget med sansemotorisk vurdering og træning.


Sanseintegrationer en proces, der foregår i hjernen når forskellige sanseindtryk skal tolkes og integreres til en helhed som grundlag, for at vi kan handle hensigtsmæssig i forhold til hvad der sker omkring os.


Hvis vi for eksempel træder på noget skarpt, giver små følelegemer under foden os oplysninger om smertepåvirkningen, så vi reflektorisk trækker foden væk. Et andet eksempel er at vi mærker, hvor tung mælkekartonen er og tilpasser vores bevægelse, så vi ikke spilder mælken, når vi hælder den op i et glas.


Sanseintegration er således hjernens evne til at registrere, tolke og integrere forskellige typer sanseindtryk for at kunne planlægge og udføre en viljestyret og hensigtsmæssig handling.


Sanseintegration sker mellem alle sanser, men på det sansemotoriske felt er det specielt tre sanser, der har betydning. Muskelledsansen (den proprioceptive sans), lodlinjesansen (den vestibulære sans), og følesansen(den taktile sans)