Muskuloskeletal FysioterapiMF-fysioterapeuter er uddannede til i praksis at undersøge, diagnosticere og behandle muskuloskeletale lidelser (ryg-, nakke- og bevægeapparatsbesvær). I et undersøgelses- og behandlingsforløb inddrager fysioterapeuten den bedste evidens, den kliniske ekspertise og patientens egen historie.


I behandlingen kan der indgå avancerede manuelle, mobiliserings- og manipulations-teknikker og øvelser som altid suppleres med grundig information og vejledning til patienten.


I hvert enkelt tilfælde vil fysioterapeuten, på baggrund af diagnostiske overvejelser vurdere, om der er behov for yderligere udredning. I samarbejde med læge og/eller speciallæge kan evt. yderligere vurdering f.eks. bestå i supplerende billeddiagnostik bl.a. MR-scanning, scintigrafi, røntgen eller andre undersøgelser, blodprøver m.m..


Ligeledes kan det i nogle tilfælde være relevant med andre former for tværfaglige udredninger og behandlingsformer. Eksempelvis i form af smertestillende medicin, psykologbistand, overvejelser omkring sygemelding eller operation.


Hvis du er henvist fra lægen, vil forløbet ofte afsluttes med en epikrise, hvor lægen med en skriftlig evaluering kan følge forløbet hos mig og resultatet af behandlingen.


I andre tilfælde henvender lægen eller andre faggrupper sig til fysioterapeuten for at få en vurdering af patienter med muskuloskeletale symptomer og bud på mulige behandlingstiltag.